Dofinansowanie ZUS na poprawę warunków BHP

Dotacje z ZUS 2020 to program prewencji wypadkowej, który pozwala każdej firmie uzyskać dofinansowanie na poprawę warunków pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń. Wypełnij formularz i otrzymaj dofinansowanie dla siebie i swoich pracowników.

Dotacja na inwestycje

Dotacje na inwestycje są niezbędnym elementem ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa, a jego jedynym ograniczeniem są wysokie nakłady. Odpowiedzią na ten problem są dotacje na inwestycje. Dotacje inwestycyjne finansowane są z wielu różnych źródeł.

Dotacje na Innowacje

Dotacje na innowacje i programy badawczo-rozwojowe (B + R) pozwalają przedsiębiorcom dotrzymać kroku w warunkach zwiększającej się konkurencji, pomagają obniżać koszty, wprowadzać nowe produkty i usługi, wchodzić na nowe, dotychczas niedostępne rynki. Podobnie, jak w przypadku inwestycji, innowacje są niezbędnym elementem ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa, a ich ograniczeniem są wysokie nakłady i ryzyko, że program badawczo-rozwojowy nie przyniesie spodziewanych efektów. Z tych powodów projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe znajdują szerokie wsparcie w programach unijnych.

Dotacje na Promocję

Naturalną konsekwencją rozwoju inwestycji, innowacji oraz przedsięwzięć badawczo-rozwojowych jest konieczność sprzedaży wytworzonych produktów. Ekspansja zagraniczna naszych firm jest również wspierana przez fundusze unijne. Dotacje na promocję eksportu w znacznej mierze ułatwiają przedsiębiorcom wejście na nowe rynki zagraniczne.

Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie i Fundusze EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Norwegię, Liechtenstein i Islandię krajom Unii Europejskiej. Państwa te nie są członkami Unii Europejskiej, ale są częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzięki czemu korzystają z dobrodziejstw dostępu do wspólnego rynku. Przystępując do EOG kraje te, zobowiązały się wspierać przedsiębiorczość w krajach należących do Unii Europejskiej tak, jakby same do Unii należały. W ten sposób powstał Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dofinansowanie z TARCZY

Pozyskamy dla twojej firmy wszystkie instrumenty z TARCZY 1-4.

KONTAKT

Telefon

731 008 633

E-mail

biuro@lexway.pl

Szybki kontakt!
+
Wyślij!